Ata loguiño, Galiza


En

It’s almost time to say goodbye to Galicia. These two months have been amazing and, despite some difficult moments, they flew. I started with some fears, not that much to be honest, and some expectations and after almost 62 days I can surely say that I grew up in a lot of aspects but i still have a lot of work to do on myself. I had a lot of wonderful experiences, both on group or alone, and I visited a lot on charming places. For example, visiting A Coruña alone helped me in some different ways, also in understanding that could be a really nice city to live, since I would like to move in Galicia one day. I had the possibility to come back in the Camino after 3 years, to have a small taste of the galician life, to experience new things that I would never have done in my dailylife and also to going to see a football match of my favourite spanish team, Celta Vigo. I have a lot of memories, new international friends, the awareness of how much is beautiful being italian and the love for Albariño.

The project is not still finished and I already feel Morriña, again.

Así que, grazas Galiza, levareiche no meu corazón.

Ata loguiño e graziñas.


Gal

Xa chega a hora de despedirse de Galicia. Estes dous meses foron incribles e, malia algúns momentos difíciles, voaron. Comecei con algúns medos, non tanto para ser sincero, e algunhas expectativas e despois de case 62 días seguro que podo dicir que medrei en moitos aspectos pero aínda teño moito traballo por facer. Tiven moitas experiencias marabillosas, tanto en grupo como só, e visitei moitos lugares con encanto. Por exemplo, visitar A Coruña en solitario axudoume de varias maneiras, tamén para entender que podería ser unha cidade moi agradable para vivir, xa que me gustaría mudarme algún día en Galicia. Tiven a posibilidade de volver ao Camiño despois de 3 anos, de probar un pouco a vida galega, de experimentar cousas novas que nunca fixera na miña vida e tamén de ir ver un partido de fútbol do meu equipo español favorito, o Celta de Vigo. Teño moitos recordos, novos amigos internacionais, a conciencia do fermoso que é ser italiano e o amor polo Albariño.

O proxecto aínda non está rematado e xa sinto Morriña, outra vez.

Así que, grazas Galiza, levareiche no meu corazón.

Ata loguiño e graziñas.


Es

Ya casi es hora de decir adiós a Galicia. Estos dos meses han sido increíbles y, a pesar de algunos momentos difíciles, volaron. Empecé con algunos miedos, no tantos para ser honesto, y algunas expectativas y después de casi 62 días puedo decir que crecí en muchos aspectos, pero todavía tengo mucho trabajo por hacer conmigo mismo. Tuve muchas experiencias maravillosas, tanto en grupo como solo, y visité muchos lugares encantadores. Por ejemplo, visitar A Coruña solo me ayudó de diferentes maneras, también a comprender que podría ser una ciudad muy agradable para vivir, ya que me gustaría mudarme a Galicia algún día. Tuve la posibilidad de volver al Camino después de 3 años, de tener una pequeña muestra de la vida gallega, de experimentar cosas nuevas que nunca hubiera hecho en mi día a día y también de ir a ver un partido de fútbol de mi equipo español favorito, el Celta de Vigo. Tengo muchos recuerdos, nuevos amigos internacionales, la conciencia de lo hermoso que es ser italiano y el amor por el Albariño.

El proyecto aún no es terminado y ya siento Morriña, otra vez.

Así que, grazas Galiza, levareiche no meu corazón.

Ata loguiño e graziñas.


  • Volunteer

  • Portuguese Way
You are not allowed to edit this post.

You can follow the volunteers’ experience on our social networks:

xac-insta
xac-face
xac-tik
Xunta de Galicia
Cofinanciado Unión Europea
Cuerpo Europeo solidaridad