Raised tiles creating a hole- Baldosas levantadas creando un agujero


Raised tiles creating a hole- Baldosas levantadas creando un agujero


  • Obstacles

  • French Way
You are not allowed to edit this post.

You can follow the volunteers’ experience on our social networks:

xac-insta
xac-face
xac-tik
Xunta de Galicia
Cofinanciado Unión Europea
Cuerpo Europeo solidaridad